Lista ostatnich aktualizacji ISP Panel:
Aktualizacja / 2018-08-30


 1. dodana możliwość kreowania kont API z 3 poziomami dostępu
 2. dodana obsługa SN STB w formacie Z123 w formularzach dodawania i edycji STB
 3. dodany symbol klienta w tytule maili z załączoną kartą klienta - ułatwia to odnalezienie wiadomości w sendbox oraz logu
 4. dodane dane kontaktowe klientów w eksporcie Finanse -> Operacje -> Rejestr umów i usług
 5. dodane odczytywanie parametrów OLT V5808
 6. w formularzu CC zmienione podsumowanie po dodaniu zgłoszenia. Blokowany jest przycisk wyślij a pola stają się nieaktywne. W celu wysłania kolejnego zgłoszenia agent obsługujący CC musi kliknąć "Dodaj kolejne".
 7. adescom - dodana opcja kreowania / modyfikacji / usuwania konta klienta na centrali. Przy dodawaniu nowego konta domyślnie uzupełniane są dane klienta.
 8. adescom - dodana opcja kreowania / modyfikacji / usuwania CLID na centrali
 9. adescom - dodana opcja zmiany pakietu abonamentowego w edycji danych klienta - opcja nie wymaga ponownej synchronizacji z centralą
 10. adescom - dodana możliwość włączania poczty głosowej, zmiany hasła do poczty jak również włączenia wysyłki nagranych wiadomości na e-mail
 11. poprawione konto na wezwaniu do zapłaty gdy klient z zaległościami zostanie przeniesiony do innego operatora
 12. poprawiony wybór numerów do wysyłki SMS gdy na karcie klienta brak numerów lub znajdują się tylko numery stacjonarne a dodatkowe numery zostały dodane np. przez BOA do zakładki powiadomienia SMS
 13. poprawione generowania XML dla Fakir przy długich nazwach pozycji
 14. poprawione generowanie seryjnych not uznaniowych i obciążeniowych
 15. powiadomienia e-mail o zmianie statusu zgłoszenia oraz dodanych notatkach do zgłoszenia oraz delegacjach są teraz grupowane w jednym wątku osobno dla każdego zgłoszenia
 16. usprawniona wysyłka e-mial
 17. poprawione automatyczne dzielenie wiadomości SMS na mniejsze przy wysyłce przez esemeser.
 18. poprawione podstawianie zmiennych lokalizacyjnych w umowie ODT gdy z umową są powiązane tylko usługi IPTV bez usług IP a dane lokalizacyjne są inne niż dane podstawowe klienta
 19. kilkadziesiąt mniejszych poprawek w wersji panelu dla PHP 7.
Debian 9 LTS / 2018-07-09


ISP Panel został dostosowany do wydanego w czerwcu Debian 9 LTS. Nowy OS będzie otrzymywał wsparcie producenta do 2022 roku. Główne zalety to:
 • natywna komunikacja z bazą SQL
 • mniejsze użycie RAM (nawet do 75%)
 • nawet kilkukrotnie szybsze wykonywanie kodu
 • nowe wersje pakietów tj. Kernel 4.9, Apache 2.4, PHP 7, MariaDB 10.1
Migracja będzie możliwa od 16-07-2018, aktualizacje panelu dla starych wersji OS nadal będą dostarczane.
Aktualizacja / 2018-06-28


 1. Dostępny moduł RU wspomagający zarządzanie uprawnieniami pracowników gdy w jednej bazie obsługiwanych jest kilku operatorów
 2. Dostępny moduł eksportu faktur i rozliczeń jako XML do Optima
 3. Dostępny nowy profil UBNT_Edge w menu: Urządzenia -> Lista NAS -> Profile. Profil działa z EdgePoint i EdgeRouter
 4. Poprawione daty wpłat przy imporcie zestawień banku pocztowego
 5. Poprawiony wydruk fakur w PDF gdy wymaga podziału na wiele stron
 6. Poprawione generowanie pozycji seryjnych gdy usługa posiada wiele niechronologicznie dodanych aneksów zmieniających wartość opłaty
 7. Poprawione wyświetlanie karty klienta na urządzeniach mobilnych z małym ekranem
 8. Poprawione zmiana prędkości nawiązanych sesji PPPoE gdy zmieniają się tylko burstów (dot. mikrotik, redback)
 9. Poprawione wyświetlanie węzłów z przestojami na mapie
 10. Anulowane SMS były liczone jako wysłane i przy ustawionym limicie dziennym anulowanie dużej liczby wiadomości mogło  powodować wstrzymanie dalszej wysyłki do końca dnia.
 11. Dodany status "Umowa do podpisu" w statusach klientów zainteresowanych
 12. Dodana opcja wysyłania FV na e-mail jako duplikat
 13. Dodana opcja masowej zmiany parametrów CPE Cambium tj. DNS, cnMaestro URL itp.
 14. Dodana opcja przekierowania wpłat na konto techniczne jeśli klient posiada kilka indywidualnych kont bankowych i wpłata nastąpi na stare konto (przydatne przy migracji DG do spółki)
 15. Dodana tabela z rejestrem faktur nieopłaconych na druku faktur. Tabelę można włączyć w ustawieniach wydruku.
 16. Dodana możliwość edycji nagłówka FV i KFS w menu: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 17. Import MT940 dostosowany do implementacji BS
 18. Dodany format zestawień bankowych BS CSV3
 19. Dostępne API które umożliwia:
 • wykonywanie operacji na listach klientów
 • operowanie zgłoszeniami
 • zarządzanie powiadomieniami
 • pobieranie rozliczeń i faktur
 • wyświetlanie szczegółowych danych klientów tj. listy i parametry usług
 • dwuetapowe uwierzytelnianie w trybie "api_boa"
API pozwala m.in. na:
 • uruchomienie własnego panelu BOA na zewnętrznym publicznie dostępnym serwerze
 • wykonywanie zautomatyzowanych operacji za pomocą własnych skryptów
Aktualizacja / 2018-03-27


 1. SIIS - usprawnione aktualizowanie słowników ulic
 2. SIIS - dodane ostrzeżenie "Nieprawidłowy kod ulicy" w Bazie TERC i Zakończeniach sieci przy lokalizacjach których nazwy ulicy zmieniły nazwę
 3. SIIS - poprawione przypisywanie zakończeń sieci do operatora gdy w systemie dodanych jest kilka firm
 4. SIIS - poprawione generwanie nazw ulic z niestandardowymi cechami (np. Dworzec, Rondo itp.).
 5. SIIS - interfejsy radiowe dodane na podstawie lista NAS domyślnie są raportowane w warstwie dostępowej
 6. SIIS - w niektórych przypadkach interfejsy tj. ethernet, vlan, pon mogły pojawiać się na jako interfejsy dostępowe (obecnie są pomijane)
 7. SIIS - przy dodawaniu i edycji połączenia węzłów dodana sugerowana (na podstawie GPS lub TERC) odległość linii kablowej lub połączenia radiowego
 8. SIIS - usprawnione raportowanie węzłów w technologi światłowodowej (gdy wszystkie zakończenia są w jednej technologii  np. gpon).
 9. Dodane wysyłanie statycznych PPP Secrets na każdy koncentrator miktotik w sieci (wcześniej wysyłane były tylko gdy urządzenie miało włączoną opcję "Router brzegowy").
 10. Zoptymalizowane działanie operacji w tle. Zauważalne gdy włączone jest pingowanie dużej liczby NAS i CPE lub gdy aktywne są automatyczne powiadomienia SMS
Aktualizacja / 2018-03-14


 1. Dostępny nowy format raportu SIIS w menu: Urządzenia -> SIIS -> Pobierz Raport
 2. Aktualizacja bazy budynkowej GPS
 3. Poprawione generowanie opłaty seryjnej gdy konto posiada dwa aneksy zmiany pakietu o tej samej dacie aktywacji
 4. Poprawione obliczanie kwoty "razem" i "gotówką" przy wystawianiu i edycji faktury gotówkowej gdy któryś z wierszy po wypełnieniu zostanie usunięty. Wartość na fakturze była obliczana prawidłowo.
 5. Poprawiona data wpłaty przy imporcie zestawień PKO
 6. Poprawione zapisywanie logu przy nieudanym logowanie do panelu BOA
 7. Zwiększony timeout przy automatycznym pobieraniu bilingów za wcześniejszy miesiąc