Lista ostatnich aktualizacji ISP Panel:
Aktualizacja / 2022-12-16


 1. Dodany raport SIDUSIS
 2. Dodane menu: Biling w MVNO_MP
 3. Dodana opcja szybkiej edycji istniejących subskrypcji IPTV
 4. Poprawione wyświetlanie listy PON na OLT V5808
 5. Dodana flaga przy umowie "ostatnia aktywna"
 6. Dodane 6 nowych modeli ONT do słownika
 7. Jambox - poprawki w bilingiowaniu
 8. Jambox - naprawione kodowania w edycji istniejących rekordów
 9. Przyśpieszone działanie Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi
 10. Dodana opcja edycji budynku w Urządzenia -> SIIS -> Zakończenia sieci
 11. Przyśpieszone działania Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi oraz dodane dynamiczne filtrowanie
 12. Poprawiony import zestawień mbank CSV
 13. Poprawione wysyłanie długich SMS
 14. Dodane oznaczenie rodzaju zasięgu oraz typu usługi w edycji budynków (do SIDUSIS)
 15. Poprawiony błąd wczytywania widżetów przy powtórnym otwieraniu okna modalnego
 16. Poprawione odświeżanie statusu wysłanych wiadomości przez sms.pl i serwersms.pl
 17. Dodana możliwość masowego ustawiania rodzaju zasięgu i usługi w zakończeniach sieci
Aktualizacja / 2022-11-30


 1. Poprawione zaznaczanie towaru w protokole wydania zewnętrznego
 2. Poprawione wczytywanie widżetów z pulpitu po długiej przerwie w logowaniu
 3. Zwiększona liczba opcji przy stronicowaniu tabel
 4. Przywrócone zapamiętywanie ustawień filtrowania i stronicowania
 5. Nowe filtrowanie / stronicowanie w:  Magazyn -> Protokoły
 6. Nowe filtrowanie / stronicowanie w: Finanse -> Transfer
 7. Dodany druk w Finanse- > Zestawienia -> Drukuj wpłaty
 8. Poprawione dodawanie rozliczenia po wystawieniu korekty
 9. Dodatkowe pole na numer dowodu
 10. Dodane sortowanie towarów po nazwie w protokołach magazynowych Poprawione zapamiętywanie ustawień filtrowania tabel
 11. Raport sprzedaży wg. prędkości przyłącza dostosowany do aktualnych wymagań
 12. Dodany przycisk szybkiego usuwania konta PPPoE na karcie klienta
 13. Poprawione dodawanie kolejnych usług do umowy
 14. Poprawione wyświetlanie slotów OLT Dasan
 15. Poprawione usuwanie odsetek z wystawionej FF
 16. Dodana zmienne {numer_fv} w powiadomieniach SMS
 • Dostępny moduł MVNO MP
 • Dostępny moduł Jambox
Aktualizacja / 2022-10-06


 1. Dodany katalog pozycji stałych w magazynie. Umożliwia szybkie dodawanie do protokołu wydania zewnętrznego np. zasilaczy, adapterów PoE, pilotów STB, przewodów UTP i innych towarów nie posiadających numeru seryjnego czy MAC.
 2. Dodana możliwość masowego usuwania naliczonych odsetek z karty klienta
 3. Dodana możliwość usuwanie odsetek z wystawionej FV
 4. Moduł Optima: dodany kod kraju przy NIP, wyłączone dodawania Pesel w klientów ze statusem firma
 5. Poprawione dodawanie umowy po usunięciu klienta
 6. Poprawiony domyślny operator gdy dostęp do podmiotu jest zablokowany w module zaawansowanych uprawnień
 7. Dodana obsługa formatu "pocztowy collect" w wersji bez ID wpłaty
 8. Poprawiony nagłówek w rejestrze sprzedaży wg. towarów oraz dodane sortowanie wg. rodzaju uslugi
 9. Usprawnienia w działaniu powiadomień WWW.
 10. Dodana informacja na karcie klienta o ilościach dni do blokady przy braku płatności
 11. IPTV - przy dodawaniu subskrypcji domyślnie pojawi się data aktywacji umowy
 12. Dodatkowa walidacja w protokołach magazynowych
 13. Dodatkowa walidacja w kreatorze i formularzu dodawania oraz edycji klienta
 14. Dodatkowa walidacja w formularzach dodawania i edycji kont IP
 15. Dodatkowa walidacja w umowach
 16. Poprawione formatowanie konta na druku przelewu
 17. Adres podany przez CC jest teraz kopiowany jako adres zgłoszenia (zamiast adresu podstawowego klienta).
 18. Magazyn: Jeśli podamy ilość to w opisie pod towarem pojawi się wartość jednostkowa
 19. Magazyn: Dodana wartość przy każdej pozycji na druku protokołu
 20. Magazyn -> Towary - dodany kolor oznaczający status klienta, można też filtrować towary po statusie klienta
 21. Poprawiony druk protokołu WZ - na pierwszej stronie mieści się teraz 3x więcej pozycji.
 22. W tabeli "urządzeniach w dyspozycji abonenta" widoczne są też pozycje stałe wydane przez protokół
 23. Dodany link do drukowanie protokołów magazynowych jednym kliknięciem po dodaniu
 24. Usprawnione wyświetlanie oraz filtrowanie: Magazyn -> Historia towarów
 25. Usprawnione wyświetlanie oraz filtrowanie: Ustawienia -> Logi
 26. Usprawnione wyświetlanie oraz filtrowanie: Umowy i aneksy -> Zmiany w usługach
 27. Dodana opcja "uwzględniaj operacje z datą wsteczną" w raporcie z saldami archiwalnymi.
 28. Poprawka w funkcji generowania numeracji dokumentów
 29. Poprawka przy generowaniu faktur seryjnych. Gdy funkcja została włączona przez kilka osób jednocześnie to pojawiał się błąd.
Aktualiuzacja / 2022-08-31


 1. Optymalizacja tablic haszujących (~ 10x mniejsze zapotrzebowanie na RAM)
 2. DVB-C - przy usuwaniu karty usuwane są też subskrypcje
 3. DVB-C - przy usuwaniu karty multiroom dodane polecenie unpair (usuwana karta nie jest później blokowana)
 4. DVB-C - przy usuwaniu kart głównej usuwane są wszystkie powiązane karty dodatkowe
 5. DVB-C - po dodaniu karty formularz przekierowuje na kartę klienta
 6. DVB-C - przyśpieszone wyświetlanie listy kart
 7. Poprawione naliczanie odsetek w przypadku zadłużenia wynikającego z not obciążeniowych bez terminu płatności
 8. Poprawka atrybutów kontrahentów firmowych w eksporcie Optima
 9. Poprawiona edycja FV gdy ilość podawana jest z przecinkiem a kwota z kropką
 10. Dodana kategoria w pozycjach faktury eksportu Optima
 11. Dodatkowy format Rejestr VAT sprzedaży - CSV rozszerzony
 12. Poprawiony wybór domyślnego operatora w kilkunastu formularzach (przy kilku operatorach w bazie)
 13. Wykresy Live - zminimalizowana komunikacja SNMP z serwerami PPPoE
 14. Dodany eksport Zestawienie sprzedaży według towarów/usług w formacie CSV
 15. Usuwanie kopii zapasowych można ustawić po min. 3 dniach (wcześniej 7)
 16. Poprawiona walidacja NIP firm zagranicznych CN+numer
 17. IP -> Pakiety - po kliknięciu na liczbę w kolumnie PPPoE wyświetlają się przyłącza z dowolnym statusem a nie tylko aktywne
 18. Po dodaniu BZ na kwotę większą niż nierozliczone uznanie mogło wystąpić nieprawidłowe rozliczenie i blokowanie.
 19. Dane przyłączy IPTV usunięte z karty klienta.
 20. Poprawione gromadzenie informacji o MAC w odczytanych z tablic FDB
 21. Dodana lokalna baza MAC producentów w calu zmniejszenia zapytań do zewnętrznego API
 22. Poprawki przy wyborze konta PPPoE powiązanego z umową
 23. Ok. 50 transakcji SQL zostało dostosowane do działania zarówno ze starą bazą MySQL 5, jak również z obecnie używanym MariaDB 10.1 oraz MariaDB 10.6
 24. Dodane sugerowane adresy w formularzu dodawania zgłoszenia. Adresy aktualizują się w chwili zmiany klienta którego zgłoszenie dotyczy.
 25. Dodana integracja SMS z suderSMS
 26. Dodane integracja SMS z użyciem SMS Server Tools 3 (umożliwia podłączenie własnego modemu z kartą SIM)
Aktualizacja / 2022-07-27


 1. Dodana obsługa tablic haszujących, część danych przeniesiona do nowej dużo szybszej struktury.
 2. Znacznie przyśpieszone generowanie pozycji seryjnych oraz formularzach z sumą abonamentów
 3. Dodana opcja ustawienia własnej numeracji NO i NU w Ustawienia -> Numeracja dokumentów.
 4. Dodane dynamiczne filtrowanie listy profili w formularzach dodawania i edycji ONT Dasan. Pole wyboru jest też dwukrotnie szersze.
 5. Dodany IP OLT w filtrach IP -> GPON Dasan - widoczny przy najechaniu kursorem na pozycję listy
 6. Dasan usprawnione działanie zmiennych m.in. PPP. Dotyczy scenariusza gdy zapisywana jest konfiguracja provisioningu  zawierająca zmienne z konta PPPoE np. login / hasło. Natomiast powiązanie konta z którego w/w dane są pobierane następuje później
 7. Usunięta kolumna "ONU IP" w IP -> GPON Dasan (adresy ONT można sprawdzić w zakładce "Parametry")
 8. Dodany dużo dokładniejszy wykres transferu kont PPPoE w menu "statystyki"
 9. Poprawka przy dodawaniu ONT w przypadku pracy bez radius.
 10. Gdy usługi powiązane z kilkoma umowami to na symulacji w sekcji "usługi" w "f. seryjne" wyświetlają się ceny z najnowszej umowy
 11. Poprawione działanie zmiennej {razem_mc} gdy klient posiada wiele umów
 12. Poprawiony raport transferów w CSV
 13. Usprawnione działanie wyszukiwarki jeśli w polu nazwa ulicy na karcie klienta podana zostanie też miejscowość
 14. Anulowanie kolejki SMS usuwa sms_id z operacji finansowych co umożliwia ich ponowne wysłanie z użyciem automatu
 15. Konto IP STB przeniesione do sekcji IPTV na karcie klienta.
 16. STB nie wyświetli się na liście umów jeśli nie zostało powiązane z umową
 17. Zoptymalizowane przeliczanie salda klienta
 18. Poprawione generowanie nagłówka ITR przy wysyłce masowej e-mail
 19. Rozszerzone pole z nazwą promocji
 20. Poprawione druki not. Tytuł może być teraz znacznie dłuższy
 21. Poprawiona obsługa znaków specjalne w edycji i opisie towarów na fakturze
 22. Poprawione blokowanie sesji na ASR. Wysłania powiadomienia nieblokującego wyłączało blokadę do czasu jej wygaśnięcia.
 23. Poprawione wyszukiwanie istniejących klientów w starszej wersji kreatora
 24. Poprawione usuwanie kodów JPK na liście towarów
 25. Przywrócony 'ping STB' - znajduje się w sekcji IPTV.
 26. Sugerowane daty subskrypcji STB są pobierane z danych umowy. Data zakończenia subskrypcji ustawia się teraz domyślnie jako pusta (czas nieokreślony).
 27. Poprawiony import zestawień PKO przy zestawieniach z mix-em wpłat na konta indywidualne i zbiorcze
 28. Zaktualizowany algorytm obliczania odsetk. Uwzględnia teraz dni ustawowo wolne oraz często zmieniające się oprocentowanie
 29. Dodane blokowanie przy zapisywaniu formularza wyboru miejscowości TERC
 30. W formularzu wystawiania KP przy checkboxach z kwotami faktur dodane korekty