Lista ostatnich aktualizacji ISP Panel:
Aktualizacja / 2019-03-27


 1. Dodane 3 nowe raporty finansowe w menu: Finanse -> Operacje -> Raport sprzedaży wg. rodzaju przyłącza.
  • Sprzedaż wg. rodzaju usługi  - pogrupowane wg. 10 rodzajów usług (tj. internet, abonamenty voip, połączenia voip, telewizja, usługi dodatkowe)
  • Sprzedaż internetu wg. technologii i medium dostępu - pogrupowane wg. 13 technologii ze słownika SIIS (wyświetlają się tylko używane)
  • Sprzedaż internetu wg. rodzaju przyłącza
  Każdy z raportów zawiera też liczbę klientów indywidualnych, biznesowych oraz przychody netto.
 2. Domyślny termin płatności w formularzu wystawiania FV seryjnych jest teraz taki jak w ustawieniach faktur automatycznych.
 3. Podświetlenie terminu płatności gdy podczas wystawiania serii faktur termin jest inny niż domyślny lub taki sam jak dzień wystawienia.
 4. Dasan - dodane generowanie XML w formacie ONU H64X
 5. Poprawki przy generowaniu wezwania do zapłaty z odsetkami
 6. Poprawione działanie faktur automatycznych w Debian 9
 7. Poprawiona aktualizacja bazy TERC ulic
 8. Dodana opcja pomiń połączenia wewnętrzne na bilingu
 9. Wyłączone drukowanie kolumny PKWiU na FV gdy na żadnej z pozycji nie zostało zdefiniowane
 10. Dodana opcja wszystkie numery razem na bilingu uproszczonym (przydatne gdy klient posiada kilkadziesiąt kont VoIP)
 11. Dodana opcja "Rabat widoczny" w edycji PPPoE (pozwala na ukrycie informacji o udzielonym rabacie w opisie pozycji na FV)
 12. Dodana reguła "fakturuj wszystkich" (przydatne gdy część klientów ma ustawioną opcję "dzien_fv = 0")
 13. Dodana pole "uwagi seryjne" w edycji klienta oraz zmienna {umowy_nr} - opcja pozwala na seryjne generowanie dodatkowych uwag na FV indywidualnie dla każdego klienta
 14. Dodane adresy IP OLT przy synchronizacji w IP -> GPON Dasan.
 15. Poprawione raportowanie zakończeń sieci do SIIS w przypadku gdy zakończenie nie posiada usług a medium interfejsu powiązanego węza jest już w innej technologii (wcześniej raportowane jako zakończenie bez usług).
 16. Dodana opcja "węzeł nadrzędny" w edycji węzłów. Opcja pozwala na przeniesienie w raporcie powiązanych z węzłem pasywnym elementów do głównego węzła z elementami aktywnymi np. gdy słupy zostały dodane jako węzły. Połączenia i linie powiązane z takim węzłem również nie są raportowane do SIIS
 17. Zoptymalizowane operacje cykliczne przy dużej liczbie operacji w bazie (dot. Debian 9)
 18. Znacznie szybsze aktualizowanie zbiorów danych ze słowników zewnętrznych
 19. Gdy węzeł nadrzędny zostanie usunięty to podczas synchronizacji SIIS w powiązanych węzłach opcja "węzeł nadrzędny" zmiana wartość na "brak".
Aktualizacja / 2019-03-05


 1. Dodana obsługa SerwerSMS
 2. Dodane aktualne słowniki TERC na potrzeby raportu SIIS za 2018 rok
 3. Poprawione obsługa słownika zgód
 4. Poprawiona edycja szablonów XML w GPON Dasan
 5. Poprawione edycja profili w IP -> GPON Dasan -> Profile -> Edytuj
 6. Poprawione drukowanie wezwania gdy klient po migracji do nowej firmy ma przypisane tylko konto starego podmiotu
 7. Dodana możliwość grupowania wg. dnia, miesiąca i roku w raporcie w menu: Finanse -> Operacje -> Podsumowanie sprzedaży oraz Podsumowanie sprzedaży korekty
 8. w symulacji faktur seryjnych nie są wyświetlane opłaty za wykonane połączenia w obecnym i kolejnym miesiącu (w przypadku dużej liczny numerów spowalniało to wyświetlanie pozycji seryjnych).
 9. Dodany obsługa zestawień bankowych ING w formacie MT940
 10. Dodany obsługa zestawień bankowych GBS
 11. W formularzu zmiany grupy klienta domyślnie odznaczona zmiana symbolu oraz loginu do boa gdy w ustawieniach włączona jest blokada symbolu klienta.
 12. Powiększone i lepiej wyskalowane wykresy statystyk ONU (dystans i sygnał)
 13. Wartości z szablonów XML ONU są od teraz używane jako domyślne dla nowych urządzeń w formularzu "Konfiguracja ONU".
 14. Dodany symbol klienta w nazwie pozycji seryjnej gdy dana pozycja zostanie przeniesiona z użyciem funkcji "Płatnik".
 15. Dodana możliwość wyszukiwania klientów wg. treści dodanego na karcie komentarza przez menu: Klienci -> Lista -> Filtruj
Aktualizacja / 2019-01-31


 1. Aplet do pingowanie działa teraz szybciej i nie zapisuje wyników do pliku tylko przekazuje bezpośrednio do przeglądarki
 2. Szybsze kolejkowanie SMS przy dużej ilości wiadomości do wysłania
 3. Dodana natywne biblioteka generująca pliki statystyki (dużo mniejsze użycie CPU w Debian 9)
 4. Adescom - dodana obsługa API z użyciem HTTPS
 5. Znacznie przyspieszone wystawianie faktur oraz dodawanie i usuwanie wpłat
 6. Dodany słownik zgód
 7. W panelu BOA dodane opcjonalne menu "Zgody"
 8. Dodany tryb wymuszania zgody po zalogowaniu do BOA (opis znajduje się w menu: Ustawienia -> Słowniki -> Zgody -> Edytuj).
 9. Dodany 'log połączeń' z informacją ostatnich zdarzeniach w radiusie tj. logowania i wylogowania. Zdarzenia są powiązane a nazwą interfejsu dostępowego np. IP AP lub nazwa PON na OLT co pozwala w krótkim czasie określić segment sieci.
 10. Dodane sterowanie portem RF w ONU H662GR
 11. Wykres Pulpit -> Radius - pozwala teraz na kliknięcie na wybrane zdarzenie aby wyświetlić log połączeń.
 12. Poprawione formatowanie szablonów powiadomień e-mail o zgłoszeniach
 13. Dodane wstrzymywanie wysyłki e-mail gdy serwer odpowie kodem błędu wskazującym na przekroczenie limitu możliwych do wysłania wiadomości. W takim przypadku wysyłka jest wznawiana po ok. 5 minutach.
 14. Poprawki w wysyłce SMS gdy zdarzało się, że przy dużej liczbie wiadomości do wysłania proces wysyłał wiadomości działał dłużej niż 5 minut przez co kolejny cykl wysyłki uruchamiany był z opóźnieniem.
 15. Poprawione działanie apletu diagnostyka w Debian 9
 16. Wykres ping generuje się teraz od razu po włączeniu statystyk bez oczekiwania 5 minut na cron
 17. Dodane etykiety z nazwą operatorów przy liście kont na karcie klienta
 18. Dodany przycisk "Przypisz konto" gdy aktualne konto nie należy do numeracji obecnie ustawionej w edycji klienta firmy
 19. Dodany raport transferów w menu: Finanse -> Operacje -> Raporty.
 20. Poprawione generowanie wydruku zestawienie wpłat klienta
 21. Poprawiona obsługa kalendarza
 22. Poprawione działanie zmiennej {boa_url} gdy używane jest API
 23. Poprawione dodawanie komunikatów do modułu CC
 24. Adescom - poprawiona aktywacja numerów w edycji CLID
 25. Dasan - dodane sprawdzanie i komunikat gdy ONU Description na OLT jest inne niż w bazie
 26. Lovo - poprawiona obsługa Soap (dot. Debian 9)
 27. Poprawki w imporcie MT940
 28. Poprawione operacje związane z CoA przy komunikacji z Cisco ASR (dot. obsługi powiadomień WWW, przekazywania DNS, zmian prędkości bez rozłączania sesji PPPoE).
 29. IP -> Dodaj - poprawiony proponowany IP oraz dodane przejście do formularza edycji po utworzeniu konta
 30. Poprawione usuwanie adresów z address-lists na wolno odpowiadających routerach mikrotik
 31. Dodane automatyczne wysyłanie wpisów ppp secrets na koncentratory PPPoE które nie miały zaznaczonej opcji "router brzegowy". Obecnie wysyłane są wpisy PPP na wszystkie mikrotiki których IP występuje w bazie logowań radiusa.
 32. Poprawione działanie funkcji ręcznego wysyłania PPP Secrets w Debian 9
 33. Poprawione przenoszenie dodatkowych pozycji seryjnych przy wskazaniu innego klienta jako płatnika
 34. Nie występuje już problem rozliczenia nowszej FV w przypadku gdy starsza nie posiada rozliczenia np. po usunięciu wpłaty powiązanej ze starą fakturą
 35. Poprawione działanie uprawnień pracowników przy operacjach masowych (np. z użyciem "zaznacz wszystkich").
Aktualizacja / 2018-10-31


 1. Dodana obsługa CISCO ASR1001-X
 2. Poprawione pobieranie zestawień z katalogu w przypadku gdy bank wysyła zestawienia z powtarzającymi się nazwami plików dot. różnych okresów
 3. Dodana sekcja "Cambium" na karcie klienta (lista STA, aktualny MCS, Sygnał, Rate, Priorytet itp.)
 4. Dodany przyciski operacji na STA w menu "Parametry" w edycji STA Cambium
 5. Przyspieszona wysyłka e-mial - zmiana jest widoczna gdy e-mail był wysyłany na wiele kont jednocześnie (głownie przy zgłoszeniach oraz w module CC).
 6. Poprawione dodawania dzierżawy DHCP gdy z jakiegoś powodu wcześniejsza na tym samym IP nie została usunięta.
 7. W edycji kont IP powiązanych z IPTV dodana opcja "brak" aby w trakcie zapisywanie formularza prędkość kolejki unikastowej STB się nie zmieniała
 8. Poprawione generowanie protokołu wydania zewnętrznego z magazynu przy sprzedaży towaru
 9. Poprawione numeracja przy wystawianiu not gdy kilka osób wystawia notę w tym samym czasie
 10. Dodany przycisk edycji STB na liście powiązanych z umową usług
 11. Poprawione wstawianie danych lokalizacyjnych do umowy ODT gdy IPTV to jedyna usługa na umowie
 12. Poprawione wygasanie jednorazowych pozycje seryjnych z rabatem kwotowym
 13. Poprawione automatyczne usuwanie starych kopii zapasowych (Ustawienia -> Ogólne -> Konserwacja) gdy ustawione usuwanie po mniej niż 7 dniach.
 14. Obsługa DVB-C Cryptoguard dostosowana do nowej wersji API CAS/SMS 2.33
 15. Dodana dynamiczna informacja o długości wiadomości i liczbie SMS przy wysyłce z karty klienta oraz w menu: Ustawienia -> Powiadomienia SMS. Funkcja uwzględnia też kilkanaście dostępnych zmiennych.
 16. Poprawione grupowanie maili w jednym wątku przy wysyłce kart klienta, faktur, zgłoszeń
 17. API dodane funkcje związane z listowanie IP oraz Cambium
 18. Wyłączone naliczanie odsetek na korektach faktur
 19. Poprawione obliczanie salda przy wystawieniu korekty gdy zmianie ulega ilość szt. z bardzo dużej liczby przy niskiej cenie jednostkowej
 20. Dodana możliwość wystawiania faktur sprzedaży oraz korekt ze stawką NPO (dot. Sprzedaży zagranicznej poza UE)
 21. Dodany słownik krajów wraz z kodami
 22. Zmieniony graficznie wydruk Rejestr VAT sprzedaży
 23. Format JPK dostosowany do raportowania sprzedaży do krajów poza UE
 24. Na wydrukach dodana nazwa kraju PL/EN gdy klient ma wybrany inny kraj niż PL
 25. Zaktualizowane daty dni wolnych które są używane przy generowaniu powiadomień o płatności oraz przy blokadach
Aktualizacja / 2018-08-30


 1. dodana możliwość kreowania kont API z 3 poziomami dostępu
 2. dodana obsługa SN STB w formacie Z123 w formularzach dodawania i edycji STB
 3. dodany symbol klienta w tytule maili z załączoną kartą klienta - ułatwia to odnalezienie wiadomości w sendbox oraz logu
 4. dodane dane kontaktowe klientów w eksporcie Finanse -> Operacje -> Rejestr umów i usług
 5. dodane odczytywanie parametrów OLT V5808
 6. w formularzu CC zmienione podsumowanie po dodaniu zgłoszenia. Blokowany jest przycisk wyślij a pola stają się nieaktywne. W celu wysłania kolejnego zgłoszenia agent obsługujący CC musi kliknąć "Dodaj kolejne".
 7. adescom - dodana opcja kreowania / modyfikacji / usuwania konta klienta na centrali. Przy dodawaniu nowego konta domyślnie uzupełniane są dane klienta.
 8. adescom - dodana opcja kreowania / modyfikacji / usuwania CLID na centrali
 9. adescom - dodana opcja zmiany pakietu abonamentowego w edycji danych klienta - opcja nie wymaga ponownej synchronizacji z centralą
 10. adescom - dodana możliwość włączania poczty głosowej, zmiany hasła do poczty jak również włączenia wysyłki nagranych wiadomości na e-mail
 11. poprawione konto na wezwaniu do zapłaty gdy klient z zaległościami zostanie przeniesiony do innego operatora
 12. poprawiony wybór numerów do wysyłki SMS gdy na karcie klienta brak numerów lub znajdują się tylko numery stacjonarne a dodatkowe numery zostały dodane np. przez BOA do zakładki powiadomienia SMS
 13. poprawione generowania XML dla Fakir przy długich nazwach pozycji
 14. poprawione generowanie seryjnych not uznaniowych i obciążeniowych
 15. powiadomienia e-mail o zmianie statusu zgłoszenia oraz dodanych notatkach do zgłoszenia oraz delegacjach są teraz grupowane w jednym wątku osobno dla każdego zgłoszenia
 16. usprawniona wysyłka e-mial
 17. poprawione automatyczne dzielenie wiadomości SMS na mniejsze przy wysyłce przez esemeser.
 18. poprawione podstawianie zmiennych lokalizacyjnych w umowie ODT gdy z umową są powiązane tylko usługi IPTV bez usług IP a dane lokalizacyjne są inne niż dane podstawowe klienta
 19. kilkadziesiąt mniejszych poprawek w wersji panelu dla PHP 7.