Lista ostatnich aktualizacji ISP Panel:
Aktualizacja / 2018-03-27


 1. SIIS - usprawnione aktualizowanie słowników ulic
 2. SIIS - dodane ostrzeżenie "Nieprawidłowy kod ulicy" w Bazie TERC i Zakończeniach sieci przy lokalizacjach których nazwy ulicy zmieniły nazwę
 3. SIIS - poprawione przypisywanie zakończeń sieci do operatora gdy w systemie dodanych jest kilka firm
 4. SIIS - poprawione generwanie nazw ulic z niestandardowymi cechami (np. Dworzec, Rondo itp.).
 5. SIIS - interfejsy radiowe dodane na podstawie lista NAS domyślnie są raportowane w warstwie dostępowej
 6. SIIS - w niektórych przypadkach interfejsy tj. ethernet, vlan, pon mogły pojawiać się na jako interfejsy dostępowe (obecnie są pomijane)
 7. SIIS - przy dodawaniu i edycji połączenia węzłów dodana sugerowana (na podstawie GPS lub TERC) odległość linii kablowej lub połączenia radiowego
 8. SIIS - usprawnione raportowanie węzłów w technologi światłowodowej (gdy wszystkie zakończenia są w jednej technologii  np. gpon).
 9. Dodane wysyłanie statycznych PPP Secrets na każdy koncentrator miktotik w sieci (wcześniej wysyłane były tylko gdy urządzenie miało włączoną opcję "Router brzegowy").
 10. Zoptymalizowane działanie operacji w tle. Zauważalne gdy włączone jest pingowanie dużej liczby NAS i CPE lub gdy aktywne są automatyczne powiadomienia SMS
Aktualizacja / 2018-03-14


 1. Dostępny nowy format raportu SIIS w menu: Urządzenia -> SIIS -> Pobierz Raport
 2. Aktualizacja bazy budynkowej GPS
 3. Poprawione generowanie opłaty seryjnej gdy konto posiada dwa aneksy zmiany pakietu o tej samej dacie aktywacji
 4. Poprawione obliczanie kwoty "razem" i "gotówką" przy wystawianiu i edycji faktury gotówkowej gdy któryś z wierszy po wypełnieniu zostanie usunięty. Wartość na fakturze była obliczana prawidłowo.
 5. Poprawiona data wpłaty przy imporcie zestawień PKO
 6. Poprawione zapisywanie logu przy nieudanym logowanie do panelu BOA
 7. Zwiększony timeout przy automatycznym pobieraniu bilingów za wcześniejszy miesiąc
Aktualizacja / 2018-02-21


 1. JPK - Dodane dane nabywcy gdy nabywca i odbiorca faktury to dwa różne podmioty
 2. JPK - Dodane filtrowanie wg. rodzaju podmiotu: firma / osoba
 3. JPK - Poprawka przy eksporcie FV klientów bez NIP do Optimy
 4. Poprawiony błąd formatu gdy FV zawiera kilka różnych stawek VAT
 5. Dodatkowy format EPP - w wersji dla centrali 1.05 (zawiera wszystkie pozycje FV)
 6. Dodatkowy format EPP - w wersji dla biura rachunkowego 1.05.4 (zawiera korekty oraz dane nabywcy)
 7. Dodane blokowanie przycisku wyślij SMS po pomyślnym wysłaniu wiadomości (zapobiega to ponownemu wysłaniu tej samej wiadomości)
 8. Dodany przycisk umożliwiający anulowanie kolejki SMS oczekujących na wysłanie (Ustawienia -> Powiadomienia SMS -> Operacje -> Anuluj kolejkę SMS).
 9. Zmienione domyślne ONU_ID przy dodaniu ONT Dasan - domyślne ID to obecnie pierwsze wolne zamiast ostatnio dodanego (istotne przy wyłączonej opcji "olt auto-to-manual enable" na OLT)
 10. Poprawione generowanie pozycji seryjnych za wcześniejszy miesiąc niż bieżący w przypadku gdy usługa posiadała kilka aneksów zmiany prędkości pakietu w trakcie trwania miesiąca
 11. Poprawione zwalnianie nieużywanych adresów IP z listy payment__off
 12. Poprawione blokowanie adresu e-mail jeśli podczas wysyłki nastąpi błąd wskazujący na problem z podłączeniem do serwera to adres klienta nie będzie blokowany
 13. Poprawione daty wpłat przy imporcie zestawień BZ WBK
Aktualizacja / 2018-01-30


 1. Dodany nowy speedtest HTML5 w panelu BOA z możliwością personalizacji w menu Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne.
 2. Dodane dwa nowe formaty zestawień bankowych w Finanse -> Zestawienia.
 3. Dodane zmienne opisujące nabywcę (jeśli inny niż odbiorca) {nab_..} w umowach ODT
 4. Dodany eksport faktur w formacie JPK w menu Finanse -> Operacje
 5. Poprawione pobieranie załączników z serwera IMAP
 6. Poprawione wyświetlanie szablonów załączników do umów na małych ekranach
 7. Poprawione generowanie wykresów Voltage i Temp w menu: Urządzenia -> Lista NAS.
 8. GPON Dasan - poprawione działanie pola 'description' w edycji ONU (polskie znaki powodowały, że opis wyświetlał się jako HEX).
 9. GPON Dasan - poprawione aktualizowanie uptime OLT w menu: Urządzenia -> Lista NAS oraz w Parametry OLT.
 10. GPON Dasan - rozszerzone pole nazwy profilu
 11. GPON Dasan - w synchronizacji zwiększony timeout oraz dodany bardziej szczegółowy komunikat
 12. Poprawione masowe włączanie cech faktur w menu:  Finanse -> Faktury.
 13. Zmienione działania przycisku Finanse -> Zestawienia -> Resetuj znacznik. Po zmianie funkcja powoduje ustawienie znacznika na 7 dni wstecz i ponowne pobranie maili (z pominięciem duplikatów) zamiast próby ponownego importu wszystkich zestawień od daty w blokadach.
 14. Szersze pole wyboru towaru w edycji i przy dodawaniu pakietu
 15. Poprawione liczniki w Lista NAS przy dużych wartościach
 16. Poprawiony import zestawień bankowych w formacie STA
 17. Cryptoguard - poprawiona obsługa znaków specjalnych przy komunikacji z API CG
 18. Cryptoguard - dodany link do ponawiania sygnału
 19. Cryptoguard - poprawiona ponowna aktywacja subskrypcji która została wcześniej usunięta
 20. Lovo - wyłączone automatyczne pobieranie szczegółów konta w edycji VoIP (spowalniało otwarcie formularza)
 21. Lovo - zapisywanie do bazy bilingów za wcześniejsze miesiące nawet jeśli są puste
 22. SMS - Poprawione błąd polegający na nieprawidłowym dzieleniu wiadomości gdy 160 znak to znak specjalny.
 23. SMS - Proces wysyłania wiadomości kończy pracę gdy API zwróci niestandardowy błąd lub błąd krytyczny (tj. brak środków)
 24. Zmieniając datę aktywacji w edycji umowy ODT automatycznie zmieni się też data aktywacji usług (pod warunkiem, że przed zmianą data aktywacji usługi była spójna z datą aktywacji umowy z którą usługa jest powiązana).
 25. Poprawione wyświetlanie komunikatu po dodaniu zgłoszenia na karcie klienta gdy kolejka zgłoszeń ma ustawioną własny wzór numeracji.
 26. Dodane zmienne dat na umowie w formacie do wyboru jako RRRR-MM-DD lub DD-MM-RRRR
 27. Dodatkowe zmienne sumujące w sekcji "IPTV - Sumy subskrypcji wszystkich STB".
 28. Odsetki - poprawione działanie funkcji "Zeruj odsetki"
 29. Odsetki - parametry dotyczące sposobu naliczania odsetek są teraz dostępne w menu: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 30. Cambium - poprawione generowanie statystyk jeśli wystąpił błąd odczytu parametrów przez SNMP
 31. Automatyczne pobieranie bilingów w pierwszy dzień miesiąca do bazy VoIP (przyspiesza wystawianie FV)
 32. Poprawione obliczanie kwot w wezwaniach
 33. Poprawiony eksport XML do Fakir
 34. Błąd przy automatycznym obliczaniu odległości połączeń (nie wpływa na raportowanie SIIS)
 35. Poprawiony masowy wydruk kart klienta
 36. Poprawione działaniu burstów pakietów na MikroTik (przy wysyłaniu COA znikały z kolejki klienta)
 37. Poprawione daty wpłat przy imporcie zestawień (gdy data wpłaty inna niż data w nagłówku zestawienia)
 38. W zakładce "F. Seryjne" dodane zwijanie formularzy.
 39. Poprawione odświeżanie statusów dzierżaw DHCP
 40. Dodana seryjna nota uznaniowa i obciążeniowa
 41. Poprawione generowanie statystyk ruchu interfejsów w Lista NAS
 42. Zwiększone zakresy czasu na podglądzie statystyk w zakładce "statystyki PPPoE" oraz w Lista NAS.
 43. Siklu - dodane statystyki błędów radiowych przy interfejsie Siklu-Radio
Aktualizacja / 2017-09-28


 1. Dodany provisioning XML dla ONT Dasan, funkcja umożliwia konfigurację ONU w zakresie:
  • Ustawień LAN
  • Ustawień WAN
  • Konfigurację portów (wcześniej dostępna w zakładce parametry)
  • Konfigurację VoIP (wcześniej dostępną w zakładce edycja)
 2. Poprawione działanie kreatora przy uruchomieniu u istniejącego klienta z zakładki usługi
 3. Dodane dynamiczne filtrowanie listy klientów w edycji STB
 4. Dodana opcja pozwalająca na automatyczne wyłączenie powiadomienia w przypadku gdy wyświetlone jest przez określony czas bez reakcji ze strony klienta (Ustawienia -> Powiadomienia WWW -> Automatycznie wyłączaj powiadomienie jeśli aktywne dłużej niż np. 30s)
 5. Dodana opcja blokowania logowania do BOA i klientów ze statusem "zablokowany"  (Ustawienia -> Ogólne -> Blokady)
 6. Dodana opcja pozwalająca na ustawienia jednego druku KP na stronie zamiast domyślnych dwóch
 7. Dodane powiadomienie mailowe o nowym zgłoszeniu (Ustawienia -> Pracownicy -> Edytuj) - dot. zgłoszeń dodanych przez BOA/Panel i CC
 8. Dodane powiadomienie mailowe o oddelegowaniu i zmianie zadania  (Ustawienia -> Pracownicy -> Edytuj)
 9. Dodana wysyłka e-mail z menu: IP -> IPTV -> Zaznacz wszystkich / widocznych -> Wyślij e-mail - przed zaznaczeniem można użyć filtrów aby wybrać tylko niektóre STB.
 10. Cambium - poprawione generowanie wykresu AP: Downlink-Errors (Droped/Retransmited/Error)
 11. Cambium - poprawione pobieranie tablicy ARP z CPE w zakładce Parametry (często pojawiał się SNMP Timeout)
 12. Cambium - w zakładce "Parametry" dodany box z listą uproszczoną portów (LAN, LAN 2, WLAN, PPPOE) zamiast pełnej listy interfejsów urządzenia
 13. Cambium - dodane statystyki użycia CPU na AP
 14. Cambium - szablony konfiguracji dostosowane do wersji 3.5
 15. Cambium - przy niektórych konfiguracjach serwera HTTP kliknięcie "Cambionize" powodowało zawieszenie okna przeglądarki z postępem procesu zmiany oprogramowania z UBNT na Elevate (sam proces przebiegał prawidłowo)
 16. Zoptymalizowane pobieranie statystyk urządzeń NAS - proces wykonuje się obecnie dużo szybciej i przerwa pobieranie jeśli SNMP na urządzeniu nie odpowiada lub odpowiada z dużym opóźnieniem
 17. Dodane opóźnienie przy wyświetlaniu powiadomień WWW co zmniejsza użycie CPU w przypadku aplikacji które na porcie 80 przesyłają dane binarne
 18. Przy włączonej opcji pingowania CPE pingowane są obecnie tylko CPE ze statusem online
 19. Poprawiony wydruk raportów kasowych w przypadku gdy w zakresie czasowym którego raport dotyczy pierwszą operacją był transfer (poprawione wartości: stan kasy poprzedni i obecny)
 20. Poprawione pobieranie zestawień z serwera ispCP Omega
 21. Poprawione przypisywanie ONU H660GW do Pon OLT przy statusie sesji PPPoE na karcie klienta.
 22. Usunięte ostrzeżenie przy węzłach "Uzupełnij dane TERC lub GPS" w przypadku gdy miejscowość dla której nie wybrano ulicy wg. TERC nie posiada ulic a pozostałe dane są prawidłowe
 23. Poprawione pobieranie wielu dokumentów z karty klienta jako archiwum ZIP. Gdy wśród dokumentów klienta istniały pliki o identycznej nazwie to archiwum nie było tworzone.
 24. Dodane zmienne sumujące subskrypcje z kilku STB w obrębie jednej umowy. dodane 9 zmiennych dla każdego rodzaju pakietu opisujących subskrypcje z wszystkich STB w obrębie jednej umowy (np. suma ulg wszystkich subskrypcji typu multiroom przypisanych do wielu STB) np. {iptv.pakiet.multiroom.razem_nazwa}, zmienna opisujące subskrypcje multiroom 1-go STB bez zmian: {iptv.0.pakiet.multiroom.razem_nazwa}
 25. Dodane powiadomienie o wygasającej umowie ODT na karcie klienta
 26. Przy wyborze IP w kreatorze można teraz wybrać IP należące do kont ze statusem "Rezygnacja" - po wybraniu stare konto zostanie zarchiwizowane (tj. przy funkcji "Zwolnij IP) a adres przypisany do nowego klienta.
Aktualizacja zostanie zainstalowana 28-09-2017 oraz w dn: 04-10-2017. Funkcje związane z provisioningiem XML wymagają zmian w radiusie oraz zainstalowania serwera FTP.