Lista ostatnich aktualizacji ISP Panel:
Aktualizacja / 2024-01-25


 1. Dodane podwójne uwierzytelnianie z użyciem Google Authentificator
 2. Dodana aktywacja MVNO z przeniesieniem numeru (NP)
 3. Dodane automatyczne generowanie XML w przypadku wykrycia przełączenia ONT do OLT z innymi ustawieniami w szablonie XML np. innym VLAN_ID
 4. Dodany wydruk bilingów MVNO
 5. Opcja wspólnej numeracji umów pomiędzy różnymi szablonami umów
 6. Nowy formularz przy zmianie IP w edycji PPPoE pozwalający na szybką zmianę adresu IP ze wskazaniu puli IP
 7. Dodany uptime sesji w IP -> PPPoE z możliwością sortowania wg. tej kolumny
 8. Dodana tabela "Odebrane" w zakładce SMS na karcie klienta
 9. Poprawiony domyślny pakiet w edycji subskrypcji IPTV
 10. Poprawiony import cennika detalicznego w module MVNO
 11. Poprawione usuwanie konta (lokalizacji usługi) w Jambox
 12. Poprawione obliczanie ulgi aktywacyjnej i instalacyjnej w przypadku gdy ustawione w edycji umowy wartości ulg są inne niż wartość zdefiniowane w promocji umowy
 13. IP -> Pakiety - szybsza aktualizacja prędkości kont w przypadku zmiany prędkości pakietu
 14. Dodane wyszarzanie lokalizacji przy wyszukiwaniu usługi o statusie "rezygnacja"
 15. Dodatkowy komunikat w kreatorze klienta jeśli w wybranej puli IP nie ma wolnych adresów
 16. Poprawione generowanie pliku XML do provisioningu na OLT Dasan przy przełączeniu ONT do innego OLT
 17. Poprawione ustawienie statusu NAS Timeout w przypadku gdy po zamknięciu sesji odebrany zostanie stary accounting. Zdarzenie może wystąpić np. podczas przerwy w zasilaniu serwera.
 18. Poprawione blokowanie w mechanizmie sesyjnym na nowych instalacjach (AJAX)
 19. Poprawione statystyki Live gdy sesja przejdzie w tryb offline i pod UID pojawi się inny login
 20. Zoptymalizowana i zmniejszona liczba zapytań wysyłanych w tle (AJAX)
 21. Szybsze odświeżanie stanu kasy w głównym oknie programu
 22. Poprawione wyświetlanie PON_ID / OLT_ID jeśli w wyświetlane ONTy są dodane do OLT o różnym sposobie numeracji
 23. Poprawione wyświetlenie ONT Dasan na karcie klienta w przypadku ich bardzo dużej liczby (>100)
 24. Poprawione działanie taryf nocnych i weekendowych w pakietach z promocją
 25. Dodana możliwość udzielania rabatów jednorazowych do +2 lat do przodu
 26. Dodany wydruk bilingów MVNO jako PDF
 27. Dodana współdzielona numeracja umów ODT gdy kilka szablonów posiada ten sam wzorzec numeracji
Aktualizacja / 2023-10-30


 1. Dodana sprzedaż MVNO do raportu Sprzedaży wg. rodzaju przyłącza
 2. Dodane sterowanie uprawnieniami pracowników do modułu Jambox
 3. Dodane fakturowanie pozycji z poprzedniego okresu bilingowego z Jambox jeśli jest to pozycja cząstkowa
 4. Dodane menu: Magazyn -> Podsumowanie
 5. Dodany tytuł wpłaty w eksporcie wpłat EPP
 6. Dodane logowanie błędów do pliku przy wysyłce SMS
 7. Dodane logowanie przy zmianie usługi powiązanej z umową
 8. Dodany link do uzupełnienia współrzędnych GPS w raporcie "Usługi w adresach"
 9. Zwiększona liczba znaków w nazwie wystawcy dokumentów do 128
 10. Dodane blokowanie przycisku "Dalej" w kreatorze aby zapobiec wielokrotnemu kliknięciu
 11. Dodana opcja: Klienci -> Zgłoszenia -> Ukryj starsze niż rok
 12. Aktualizacja odsetek ustawowych
 13. Poprawione wyświetlanie listy Mobiles w module MVNO
 14. Poprawione odświeżanie danych pobranych z API w przypadku zmian wykonywanych w module MVNO
 15. Poprawka w fakturowaniu subskrypcji IPTV przy zmiennym okresie usługi
 16. Poprawki w raporcie PIT
 17. Poprawka w module Jambox, przy edycji mogły znikać polskie znaki
 18. Poprawione wyświetlanie niepowiązanych kont PPPoE przy włączonym module zaawansowanych uprawnień
 19. Poprawka w generowaniu odsetek od faktur z naliczonymi odsetkami
 20. Poprawione dodawania wpisu w logu przy wysyłce e-mail z karty klienta
 21. Poprawiony znacznik pozycji seryjnej usług MVNO
 22. Poprawione automatyczne wysyłanie aktualizacji do API sidusis po dodaniu nowego zasięgu w Urządzenia -> SIIS -> Zasięgi
 23. Poprawka w eksporcie EPP w wariancie dla biura rachunkowego
 24. W eksporcie wpłat w formacie EPP typ kontrahenta zmieniony na "dostawca/odbiorca" oraz dodany eksport wypłat KW.
 25. Przyśpieszone zapisywanie przy edycji rekordu objętego transakcją np. edycja faktury
 26. W edycji faktury gotówkowej, opcja "Wystaw KP" ustawia się domyślnie tak jak na fakturze źródłowej
 27. Poprawiony błąd w funkcji klonowania szablonu XML w GPON -> Dasan -> Szablony -> Klonuj.
 28. Po uzupełnieniu adresu e-mail w kreatorze klienta następuje automatyczne zaznaczenie cechy dot. wysyłki faktur na e-mail
 29. Usprawnione pobierane nazwy producenta urządzenia z bazy MAC
 30. Zoptymalizowane działanie szczegółowych wykresów PPPoE dla dużych zakresów czasu
Aktualizacja / 2023-08-31


 1. Poprawka w fakturowaniu IPTV gdy dodana jest subskrypcja będąca kontynuacją wcześniejszej
 2. Dodatkowe zmienne przy personalizacji nagłówka na karcie klienta
 3. Kod pocztowy w formacie innym niż Polski można teraz dodać po wybraniu innego kraju niż Polska w edycji klienta. W innych przypadkach wymagany jest format NN-NNN.
 4. Poprawiona automatyczna zmiana statusu na zablokowany gdy klient posiada usługi MVNO
 5. Dodane modele ONT Dasan
 6. Poprawione zapisywanie uwag w zadaniach kalendarza powiązanych z zainteresowanymi klientami
 7. Seria poprawek w raportach PIT
Aktualizacja / 2023-07-25


 1. Dodany raport Sidusis - Plany inwestycyjne
 2. Dodany podział na operatorów w raporcie usługi w adresach
 3. Dodana możliwość wyłączenia daty i godziny w raportach kasowych
 4. Dodana możliwość użycia cechy klienta zamiast rekordu w Telefony -> Lista jako wyznacznika czy w budynku świadczone są usługi telefoniczne na potrzeby raportu "usługi w adresach / PIT" Opcja przydatna gdy nie jest używana wbudowana integracja z centralami VoIP.
 5. Dodana możliwość personalizacji nagłówka na karcie klienta np.. poprzez dodanie adresu
 6. Dodatkowe pobieranie bilingu SGT/Evio uwzględnia dodatkowe połączenia
 7. Dodany komunikat przy automatycznym raportowaniu zasięgu do SIDUSIS w przypadku błędnego tokena
 8. Poprawione dodawanie numerów do powiadomień SMS przy zmianie numeru
 9. Raport usług w adresach jest teraz agregowany wg. prędkości przyłączy zamiast adresu
 10. Poprawiony raport PIT: punkty elastyczności, pojawiał się nieprawidłowy identyfikator węzła
 11. Własność w raporcie usług w adresach zależna od liczby przyłączy w danym adresie
 12. Poprawione generowanie wezwań do zapłaty w przypadku dodania kosztów windykacji
 13. Poprawione wyświetlanie filtrów na liście faktur przy małym rozmiarze okna
 14. Poprawiona mapa sieci. Po ostatniej aktualizacji na mapie wyświetlały się wszystkie zasięgi.
Aktualizacja / 2023-05-16


 1. Zaktualizowany słownik z typami obiektów (Węzły)
 2. Dodane usługi transmisji danych w węźle
 3. Dodane pozwolenia radiowe w edycji połączeń o typie bezprzewodowym
 4. Usunięte warstwy sieci z połączeń
 5. Dodane dynamiczne filtrowanie listy pakietów w edycji PPPoE
 6. Przebudowana lista Urządzenia -> SIIS -> Węzły
 7. Rozbudowane menu Urządzenia -> SIIS -> Połączenia, dodane parametry radiowe na liście
 8. Dodany eksport raportu PIT - CSV Podmioty obce
 9. Dodany eksport raportu PIT - CSV Węzły
 10. Dodany eksport raportu PIT - CSV Połączenia bezprzewodowe
 11. Dodany eksport raportu PIT - CSV Punkty elastyczności
 12. Dodany eksport raportu PIT - CSV Usługi w adresach
 13. Dodana funkcja wyślij powiadomienie www/sms w Umowy -> Lista
 14. Dodany adresy w Umowy -> Lista