Usługi


  • Administracja serwerami Linux
  • Zarządzanie sieciami Ethernet i WLAN
  • Projektowanie i konfiguracja sieci z uwzględnieniem połączeń nadmiarowych - redundancja w oparciu o OSPF i RSTP
  • Systemy monitorowania i powiadamiania (SMS, Raport-2-Mail) o przestojach urządzeń IP