ISP Panel
ISP Panel to program przeznaczony dla operatorów usług dostępu do internetu. Aplikacja wspomaga obsługę firmy na kilku płaszczyznach od zarządzania klientami i usługami poprzez finanse, umowy, aneksy, zgłoszenia do integracji z infrastrukturą sieciową i powiadomieniami. Program posiada wbudowaną obsługę rozwiązań zewnętrznych firm takich jak centrale i systemy bilingowe VoIP, serwisy umożliwiające wysyłanie i odbieranie SMS, pobieranie zestawień bankowych.

Aktualizacje

Lista ostatnich aktualizacji


Minimalne wymagania serwera

 • HDD: 2 x 80GB RAID 1
 • RAM: 2GB
 • CPU: 2 Core 1.6GHz
 • ETH: 1x 100Mbit/s

Wybrane funkcjonalności

Taryfy

 • możliwość zdefiniowania prędkości nocnej i weekendowej indywidualnie dla każdej taryfy
 • opcja premi w postaci większej prędkości dla klientów którzy w terminie opłacili ostatnią fakturę

Umowy i Aneksy

 • generowanie Umów i Aneksów w postaci pliku PDF
 • dowolna liczba wzorców umów i aneksów o różnej treści
 • umowy VoIP
 • aneksy powiązane z parametrami usługi

Faktury

 • dowolny wzorzec numeracji dokumentów
 • opcjonalny druk przelewu
 • korekty
 • wysyłka FV na E-mail
 • możliwość oznaczenia FV za pomocą etykiety i cechy

VoIP – Obsługiwane systemy:

 • Adescom API
 • Adescom Szua
 • TK24 Hiperus
 • Nettelecom

Obsługiwane drukarki fiskalne

 • NOVITUS – Vivo 1.11 i nowsze
 • drukowanie paragonów fiskalnych na podstawie wystawionej faktury wymaga zainstalowania aplikacji FiscalBridge dla Windows (FiscalBridge jest częścią ISP Panel)

Statystyki

 • statystyki radiowe klienta tj. Sygnał/CCQ/Rate/Traffic/PPS
 • pobieranie danych z urządzeń MikroTik i Ubiquity
 • automatyczne przypisywanie klienta do interfejsu stacji bazowej (nawet jeśli autoryzacja PPPoE na innym urządzeniu)
 • statystyki Ping i CPU

Logi

 • możliwość logowania ruchu z routera głównego
 • automatyczna archiwizacja logów co 24h
 • dostęp do logów z poziomu FTP

Kopie zapasowe i bezpieczeństwo

 • automatyczne wykonywanie kopii bazy danych która jest następnie wysyłana na wskazany serwer FTP
 • skrypt pozwalający na szybkie przywracanie bazy (nie wymaga przerwy w działaniu usług)
 • generowanie pliku pppoe.rsc zawierającego taryfy/loginy/hasła/IP kont PPPoE który umożliwia autoryzację klientów na MT w przypadku niedostępności serwera serwera Radius
 • automatyczne pobieranie konfiguracji MikroTik
 • możliwość skonfigurowania dodatkowego serwera radius działającego w replikacji z serwerem głównym

Obsługiwane banki

 • Aliorbank
 • BZ WBK
 • Millenium
 • Banki Spółdzielcze – format SIMP
 • automatyczne pobieranie zestawień przez POP3/IMAP/API lub z wybranego katalogu na serwerze

BOA – Biuro Obsługi Abonenta

 • dodawanie i sprawdzanie statusu wysłanych zgłoszeń
 • podgląd i pobieranie faktur/korekt w PDF
 • podgląd finansów
 • zmiana pakietu w obrębie wybranej grupy pakietów (opcjonalnie)
 • zamawianie usług dodatkowych (opcjonalnie)

SMS

 • wysyłanie SMS z informacją o początku i zakończeniu awari
 • wysyłanie dowolnej wiadomości SMS do klientów według grupy/cechy/interfejsu_koncentratora
 • obsługiwane serwisy SMS:
  • esemeser.pl
  • smeskom.pl

Powiadomienia WWW

 • powiadomienie o przekroczonym terminie płatności
 • powiadomienie o wyłączonej usłudze z linkami do banków
 • powiadomienia dowolne

MikroTik DUDE

 • dostęp do map sieci Dude z poziomu panelu
 • podgląd listy i czasu trwania przestojów

Raporty

 • raport kasowy
 • raport bankowy
 • rejestr VAT sprzedaży
 • rejestr VAT korekt
 • zestawienie sprzedaży według towarów
 • raporty UKE

Pozostałe druki

 • karta klienta
 • adres korespondencyjny
 • książeczka opłat
 • wezwania do zapłaty
 • bilingi VoIP